Případové studie

Fast ČR, a.s.

Fast ČR, a.s.

produktový katalog

Pro společnost FAST ČR, která je největším velkoobchodním prodejcem výrobků v oblasti spotřební elektroniky, vydáváme produktový katalog již od roku 2005. Katalogy se vyrábějí každý měsíc a jsou určeny pro prodejny a velkoobchodní klienty společnosti. Klient vždy požaduje kreativní zpracování, různorodost velikosti produktů, jejich prezentování a klade důraz hlavně na rychlost zpracování, jelikož ceny v segmentu elektro se velmi rychle mění.

V aplikaci pro databázové publikování S-publishing si klient vytváří vlastní databázi produktů, která obsahuje veškeré názvy, popisy, ceny, fotografie a mnoho dalších parametrů. Jednou napsané informace již není nutno znovu vytvářet a tím dochází k velké úspoře času na straně zákazníka a zefektivnění přípravy podkladů pro katalogy. V aplikaci S-publishing si pak klient jednoduchou formou určuje pozici produktu, jeho velikost a ostatní grafické prvky (podbarvení, ikonky bonusové texty, přidružené produkty, počty obrázků atd.).

Tato příprava zabírá zákazníkovi přibližně 1 pracovní den. Díky automatické sazbě obdrží klient vysázený katalog ke korektuře na konci druhého pracovního dne (katalog v průměru obsahuje cca 200 stran a 2000 položek). Katalog je zhotovován ve 3 mutacích - s cenou, bez ceny a s cenou vzorkovny. Výroba kompletních podkladů tohoto katalogu s přípravou do tisku a 3 korektur trvá 5 pracovních dní.

Fast ČR, a.s.
Herlitz spol. s. r. o.

Herlitz spol. s. r. o.

katalog kancelářských potřeb

Společnost Herlitz, známá na českém i zahraničním trhu jako přední výrobce a dodavatel papírenského a kancelářského zboží, vydává každoročně rozsáhlý katalog svých produktů. Ten je určen pro velkoobchodní prodejce tohoto sortimentu. Cílem bylo při velkém množství dat (tisíce položek) nezvyšovat náklady jak chybovostí při jejich sazbě, tak především při jejich kontrole.

Propojením aplikace určené pro databázového publikování - S-publishing s databází klienta došlo k zajištění bezchybného zalomení a vysázení dat. Dalším a neméně závažným důvodem pro sazbu z databáze byla nutnost opatřit katalog EAN kódy, což pro klienta znamená jednodušší řešení problematiky objednávání zboží velkoobchody. EAN kódy byly automaticky z této databáze generovány a přiřazeny k danému výrobku, čímž nemohlo dojít k přiřazení kódu k jinému výrobku. Tento způsob automatizované sazby znamená pro klienta jednodušší přípravu podkladů, zkrácení výroby a hlavně její bezchybnost.

Herlitz spol. s. r. o.
Elektro Planeo

Elektro Planeo

maloobchodní leták

Velkoobchodní prodejce výrobků v oblasti spotřební elektroniky požadoval rychlé a bezchybné zpracování pravidelně vydávaných maloobchodních letáků pro prodejny Planeo.

I přesto, že u tohoto typu letáku je kladen větší důraz na kreativní stránku letáku, maloobchodní letáky vznikají automatizovanou sazbou z aplikace S-publishing

Pomocí aplikace S-publishing připravuje marketingové oddělení podklady pro sazbu maloobchodního letáku. Veškeré požadavky jsou zadány v aplikaci , tam jsou informace uloženy pro jejich následnou sazbu (umístění na straně, velikost, strana, podbarvení, bannery, ikonky, dárky nebo přidružené produkty a splátky). Po předání takto zadaných podkladů pro sazbu trvá následné vysázení letáku s 200 produkty 8 pracovních hodin.

Elektro Planeo
GES-ELECTRONICSs a.s

GES-ELECTRONICSs a.s

katalog mikroelektroniky

Firma GES Elektronics, je vekoobchodní dodavatel v oboru elektronických součástek a mikroelektroniky. Zákazníkův požadavek byl vypublikovat 13 000 položek na 560 stran katalogu s proměnnou velikostí obsahu k jednotlivým produktům.

Před samotnou realizací bylo nutné provést analýzu požadavků klienta s dodanými podklady. Tato analýza je vždy realizována jen jednou, a to vždy u první realizace dané tiskoviny. Na základě analýzy bylo provedeno nastavení automatického sázení, které zabralo 80 pracovních hodin a pro další realizace tohoto katalogu již nebude potřeba. Poté již došlo k samotnému sázení, kdy byl katalog dvakrát vysázen od začátku. První sazba sloužila ke kontrole správnosti sazby a hrubým korekturám. Druhá sazba již byla takzvaná sazba na čisto, kde docházelo k drobným korekturám a grafickým úpravám.

Jedno vysázení zabralo 100 pracovních hodin. Celkem tedy obě sazby zabraly 200 hodin. Pokud vezmene celkový počet hodin i s nastavením automatického sázení a přepočítame čas na jednu položku, vyjde nám, že jedna položka byla vypublikována za jednu minutu se 3 korekturami každého produktu, což při ruční sazbě není možné.

GES-ELECTRONICSs a.s