Správa produktových dat

Řada firem dnes pracuje s desítkami až stovkami tisíc produktových dat. Jakákoliv chyba (např. v rozměrech, hmotnosti či popisu) přitom může mít pro firmu fatální důsledky a může vést nejen k oprávněným reklamacím, ale také ke ztrátě důvěry zákazníků či dalším škodám. Spravovat velké množství produktových dat však není jednoduché. Klasické podnikové informační systémy pro to nejsou připravené a správa produktových dat v Excelu či Accessu je vysoce neefektivní. Proto přicházíme s jedinečným řešením pro Master Data Management/Product Information Management (MDM/PIM), které pomůže vyřešit všechny nejčastější problémy, na které firmy při narážejí.

Správa produktových dat

Nejčastější problémy

Všechny firmy při správě produktových dat narážejí na obdobné problémy. Jejich rozsah přitom roste úměrně objemu produktových dat, která firma spravuje. Problémy, se kterými se firmy potýkají nejčastěji lze shrnout do následujících pěti bodů:

Časová náročnost správy produktových dat

Časová náročnost správy produktových dat

Správa, příprava a aktualizace produktových dat vyžaduje až příliš mnoho personálních kapacit, což vede k přistupování na nejrůznější kompromisy při jejich zpracování. Proces nakládání s daty není standardizován, data si schraňují jednotliví zaměstnanci na svých počítačích a jejich schvalování neprobíhá vůbec anebo probíhá postupnou výměnou dat v dokumentech e-mailem, což vede k tomu, že chybou lidského faktoru jsou občas použita data v jiné než poslední schválené verzi.

Přílišná stručnost a neúplnost produktových dat

Přílišná stručnost a neúplnost produktových dat

Produktová data jsou příliš stručná, využívají zkratky a jsou ochuzená o informace důležité pro koncové zákazníky, protože na jejich přípravu nemá firma dostatečné personální kapacity anebo je jejich příprava svěřena do kompetence produktových manažerů, kteří na jejich přípravu nemají čas ani zkušenosti z oblasti marketingové komunikace.

Nejednotnost produktových dat

Nejednotnost produktových dat

K jednomu produktu existují různé verze dat pro různé prodejní kanály. Ty se spravují odděleně a o jejich přípravu a aktualizaci se starají různá oddělení.

Neaktuálnost produktových dat

Neaktuálnost produktových dat

Produktová data nejsou aktuální, protože je příliš náročné je aktualizovat anebo k jejich aktualizaci došlo jen v některých kanálech (např. v e-shopu). Zákazníci jsou nespokojeni, protože dostávají něco jiného, než bylo v popisu produktu a roste počet reklamací.

Nedostatešné využití produktových dat

Produktová data, díky své neúplnosti, neumožňují další využití – např. vyhodnocování uživatelských zkušeností, hledání substitutů a komplementů

Systém S-PIM přitom dokáže všechny tyto problémové oblasti výrazně zefektivnit a velkou část problémů se zpracováním produktových dat zcela eliminovat.

Nedostatešné využití produktových dat

Master Data Management / Product Information Management

Master Data Management (MDM) je souhrnný název pro soubor procesů, pravidel, standardů a nástrojů, které slouží ke konzistentní definici a správě klíčových firemních dat za účelem poskytnutí jediného zdroje těchto dat. Toliko oficiální definice, kterou si nyní vysvětlíme trochu srozumitelněji. MDM lze rozdělit na dvě důležité oblasti. Tou druhou, která je cílem MDM, je mít k dispozici jediný vždy správný a aktuální zdroj dat všem systémům a nástrojům, které firma používá. K tomu slouží právě MDM systémy, kterým se v případě, že se jedná o MDM systémy zaměřené čistě na produktová data, říká Product Information Management (PIM) systémy.

Díky systému S-PIM tak získáte jeden jediný zdroj produktových dat, ze kterého budou čerpat ERP, CRM a skladové systémy, e-shop, mobilní aplikace, aplikace pro tablety, elektronické a papírové katalogy, ale třeba i přelepy produktových balení či cenovky v regálech. Pokud pak dojde ke změně nějaké informace – např. ceny – změní se pouze v S-PIM, odkud se změna následně promítne do všech ostatních systémů. K tomu, aby toho všeho bylo možné dosáhnout, je však potřeba ještě onen první krok. Ten spočívá v prvotní konsolidaci a pročištění dat a s tím souvisejícím nastavením všech procesů ohledně tvorby, schvalování a provádění změn v tzv. master datech – neboli v hlavních zdrojových datech pro všechny ostatní systémy. I ta je plně pokryta systémem S-PIM, přičemž součástí dodávky systému je i nezbytná integrace systému do vašeho IT prostředí, nastavení potřebného procesního workflow i zaškolení vašich uživatelů.

Nedostatešné využití produktových dat