Pořiďte si S-PIM

Systém S-PIM si můžete pořídit ve formě cloudové aplikace provozované na serverech společnosti Sittardia či ve formě on-premise aplikace licencované pro váš vlastní server na platformě Microsoft Windows Server 2008 R2/SQL Server 2008 R2 a vyšší. Součástí každé implementace systému S-PIM je také předimplementační analýza, nastavení parametrů produktových polí a nastavení propojení systému S-PIM s dalšími systémy ve firmě (podnikové informační systémy, databáze, e-shopy apod.). Výsledná cena produktu je tak závislá na zvolené formě (cloud/on-premise), rozsahu propojení s dalšími systémy, náročnosti analýzy a samotné implementace a na počtu uživatelů systému S-PIM.

Pořiďte si S-PIM

Od čeho se odvíjí cena

Od čeho se odvíjí cena Tvorba ceny aplikace je přímo závislá na poznání struktury a workflow na straně zákazníka a navržení a schválení nového modelu se zapojením aplikace. Současně do cenotvorby přispívají další faktory dle požadavků zákazníka a náročnost implementace. Celý proces proto nelze objektivně zobecnit do jednoduchého ceníku a pouhá definice možného cenového intervalu vyžaduje určitou pre-analýzu způsobu vytváření, správy a zacházení s produktovými informacemi (PI) ve firmě zákazníka.

Pre-analýza zjišťuje kteří pracovníci, a jak, se na správě PI podílejí, zda a které IT systémy jsou ve firmě využívány a kam a jakým způsobem jsou informace publikovány uvnitř i vně firmy. Výsledkem je schéma toku produktových informací ve firmě, které zákazník autorizuje.

Na základě pre-analýzy, vzorku dat a test jeho implementace do systému, a zjištěných požadavků a specifik od zákazníka, navrhneme schema nové, se zapojením aplikace do firemní struktury a workflow zákazníka. Po jeho odsouhlasení a specifikaci počtu uživatelů, produktů, požadovaných můstků na další systémy zákazníka, jsme schopni připravit "kalkulačku" ceny, kterou budeme mít připravenu k dalšímu jednání. Na schůzce pak systém předvedeme v praxi přímo s vašimi daty, které jste poskytli pro testování.

Zákazníkovi jsme schopni zpracovat také detailní analýzu návratnosti investice. Taková analýza je časově náročnější, vyžaduje detailní poznání procesů a systémů u zákazníka a má hodnotu auditní zprávy. V ní zhodnotíme přínos implementace aplikace na procesy firmy, s tím související úspory (vynechání jiných systémů, úspora spotřeby pracovního času apod.) a předpokládané zvýšení obratů a tržeb. Následně můžeme relativně přesně určit návratnost prostředků investovaných do implementace aplikace.

Pro bližší informace o systému S-PIM a o cenách nás kontaktujte.