Často kladené dotazy

Co je přesně datový řádek (datová věta)?

Datová věta obsahuje všechny informace o produktu ve strukturované formě. Dala by se připodobnit k jednomu řádku v Excelu, kde jsou v jednotlivých sloupcích zobrazená veškerá produktová data a případně i odkazy na obrázky a videa.

Nemáme žádný podnikový informační systém ani databázi. Jak naplníme S-PIM daty, abychom jej mohli začít používat?

Data lze do aplikace S-PIM zadávat i dalšími způsoby. Buď je lze importovat ze souborů XLS, XLSX, ODS či CSV anebo je přímo zadávat ve webovém rozhraní systému S-PIM. S-PIM si vytváří strukturovanou databázi pro používání v rámci systému i pro periodické publikování do různých kanálů. Pokud jsou dostupná data mimo databázi, pomůžeme vám je pročistit, sjednotit a jednorázově naimportovat do vlastní strukturované databáze. Jejich následné doplňování, rozšiřování a správa pak probíhá již přímo ve webovém rozhraní systému S-PIM.

Náš podnikový informační systém používá také karty zboží, co má S-PIM navíc?

Standardní podnikové informační systémy nejsou primárně určeny pro správu rozsáhlých produktových dat. Datový řádek navíc bývá omezen určitou velikostí (počet produktových informací je omezen počtem a velikostí datových polí), která nemusí vašim potřebám plně vyhovovat. Principiálně navíc podnikové informační systémy nejsou schopny pojmout „nekonečné množství“ produktových dat a nejsou připraveny pro zpracování např. produktových obrázků, videí apod. Chcete-li pak takovou produktovou kartu rozšířit o další informace, vyžaduje to obvykle programátorský zásah do systému. Naproti tomu datový řádek v systému S-PIM je možné administrátorsky libovolně rozšiřovat podle aktuálních potřeb uživatelů a produktového portfolia. Zároveň je S-PIM chopen přímo na kartě zboží pracovat s obrazovými daty, včetně jejich tiskové kvality, i se soubory libovolného typu (např. manuály či produktovými letáky v PDF).

Chtěli bychom propojit náš podnikový informační systém s S-PIM. Jakou strukturu XML aplikace S-PIM vyžaduje?

Aplikace S-PIM nemá předem danou vyžadovanou strukturu XML. Ta se vždy připravuje podle individuálních potřeb klienta a propojující můstek mezi S-PIM a vaším podnikovým informačním systémem se vždy nastavuje individuálně s ohledem na jeho možnosti a na požadavky budoucích uživatelů.

Je možné náš podnikový informační systém propojit se systémem S-PIM?

Systém S-PIM je možné propojit s libovolným podnikovým informačním systémem, ze kterého lze exportovat data ve formátu XML (popřípadě XLS, XLSX, ODS, CSV). Naši zákazníci S-PIM běžně využívají v kombinaci se systémy SAP R/3, SAP R/4, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Helios, ABRA, či Money S5 i dalšími.

Nasadíme-li S-PIM, nebudeme muset zadávat data do systému duplicitně? Už teď musím zadávat stejná data do IS, do administrace webu atd…

V žádném případě. Toto je jedna z problematik, kterou S-PIM řeší. Stává se totiž centrální databankou produktových informací (centralizuje) a poskytuje tato data dál do všech napojených systémů. Data tak zadáváte pouze do S-PIM a ten řeší jejich distribuci dál. Vždy tak máte k dispozici přesné a správné informace.

Lze upravit kartu produktu podle našich potřeb?

Samozřejmě. Vzhled a obsah karet se nastavuje po důkladné analýze během implementace a úpravy systému, přesně dle vašich potřeb. I tak se může stát, že časem budete chtít nebo potřbovat přidat na kartu zboží další políčka. To během chvilky zvládne uživatel s administrátorskými právy.

Co když budu potřebovat kartu zboží rozšířit o další položky?

To je jedna z velkých výhod S-PIM. Nastavení karty a přidání komponenty na kartu je totiž jednoduchý úkol pro administrátora aplikace a nebude vás stát desítky tisíc za úpravu systému na míru.

Zvládne systém velký počet a velké fotografie (High-resolution)?

Zcela určitě. Právě správa velkého počtu obrazových dat a možnost zpracování obrázků ve vysokém rozlišení, byla jedním ze základních zadání při vývoji aplikace. Po nahrání obrázku systém nejen uloží originál, ale zároveň jej na pozadí připraví pro použití na webu (RGB, 72dpi) i pro tisk (CMYK, 300dpi).

Pro bližší informace o systému S-PIM a o cenách nás prosím kontaktujte.